CPR kan de overlevingskansen na een hartstilstand aanzienlijk verbeteren. Het omvat het bellen om noodhulp, het in stand houden van de bloedcirculatie door borstcompressies, het gebruik van een defibrillator en het zorgen voor gespecialiseerde behandeling zo snel mogelijk. Hoewel niet iedereen kan overleven, zelfs na het ontvangen van CPR, is het cruciaal om iedereen in nood de kans te geven om te leven.

Offerte op maat

Een offerte op maat is bij ons echt een offerte op maat. Waarom? Omdat u dit bepaalt. Burgerhulpverlener, EHBO-er, bedrijf of particulier: iedereen verdient de beste kwaliteit vooor de laagste prijs. Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op

Zo werk het

Geen producten toegevoegd.

Terug naar de shop